Energi & Relationer

 

Unik Kobling

 
Positiv Psykologi Neuropædagogik Forumteater

 

Vil du udvikling og træning for dig som leder, for dine medarbejdere og for organisationen omkring:

 • Øget energi, engagement og handlekraft
 • Samarbejde
 • Den positive rollemodel
 • Mening i arbejdslivet
 • Individuelle, teamets og organisationens særlige styrker
 • Den positive relation
 • Forandringsprocesser
 • Robusthed

 

 

Vil du være med til at skabe den sunde og attraktive arbejdsplads med trivsel og øget performance til følge ?

Står du og dine medarbejdere i en forandringsproces der kræver konkrete værktøjer før, under og efter forandringsprocessen ?

Kort sagt innovative processer der skaber øget arbejdsglæde og performance.

 

 

Positiv Psykologi

Med den Positiv Psykologiske vinkel igangsættes der meningsfulde og målbare processer i jeres organisation.
Den Positiv Psykologiske tankegang underbygger teoretisk de emner, der har kundernes interesser.

 

Videnskaben, der forsker i hvad der skal til for at individer og organisationer trives bedst, har emner som: 
Det gode lærings og arbejdsmiljø, trivsel, motivation, engagement, emotioner, relationer, psykologisk kapital, flow, mindfulness, humor, kreativitet, styrker og performance.

 

Specielt er det interessant, at videnskaben om Positiv Psykologi og Hjerneforskning komplimenterer hinanden så godt.
Det er min erfaring at deltagere disse år har stor interesse i at få øget viden om netop hjerneforskning.

 

Neuropædagogik

Neuro = Hjernen.

Pædagogik = Læring.

 

Du og din virksomhed får viden om:

 • Hvordan den normale hjerne fungerer
 • Hvad der sker når man får en hjerneskade
 • Hvad der sker med hjernen under stress
 • Hvordan hjernen lærer bedst


Resultatet bliver:

 • Opmærksomhed på adfærd.
 • Indsigt i, hvordan du kan blive bedre til at støtte mennesker omkring dig og anvende deres styrker i alle tilfælde.
 • Øget forståelse/empati for mennesker du samarbejder med.
 • Indsigt i din egen andel i en relation og kommunikation, idet du går og ”smitter” dine omgivelser.
 • Konfliktreducering via viden om hvad der foregår, og en efterfølgende øget opmærksomhed.

Forumteater

Gennem forumteater hjælpes I til at få jeres dilemmaer og temaer sat i et spil, så det ligner virkeligheden.
Alle i rummet aktiveres via refleksion, dialog og deltagelse til at komme med konkrete ideer og handlinger til løsningsmuligheder. 

 

Nøgleord for forumteater er:

 • Energi
 • Samarbejde
 • Anerkendelse
 • Kreativitet
 • Refleksion
 • Læring
 • Handling

 

Jeg anvender forumteater både herhjemme og i Kina på følgende måder:

 • Som undervisningsmetode på forskellige temadage, kurser osv.
 • Som rene forumteater dage
 • I uddannelse af andre, der ønsker at anvende metoden

 

Jeg oplever at forumteater skaber en enorm gejst, energi og engagement blandt deltagerne samtidig med at det er særdeles anvendelsesorienteret i alle slags organisationer.