Foredrag

Alle foredragene hviler på et teoretisk/videnskabeligt grundlag men leveres i øjenhøjde. Der inddrages eksempler fra hverdagen, der skaber debat blandt deltagerne.

Jeg tilrettelægger foredragene ud fra behov. Se eksempler nedenfor:

Heldigvis er der mange ting vi selv kan gøre for at holde vores hjerner fit for fight livet igennem. Hjerner er meget forskellige og skal derfor have forskellige stimuli.

Hvad er ”fitness for min hjerne”? Gennem foredraget får du dels viden om vigtigheden af at aktivere din hjerne, samt inspiration til hvordan dette kan gøres. Du bliver præsenteret for, hvad der sker i hjernen ved henholdsvis aktivitet og passivitet. I foredraget bliver du bekendt med den nyeste hjerneforskning i et let og forståeligt sprog, så du direkte kan gå hjem og anvende den viden i din hverdag.

Der hersker mange tanker om hvad det gode liv er, og for de fleste mennesker hænger det sammen med trivsel. Vi er mennesker med hver vores drømme, værdier, mål, planer og handlinger, så trivsel og hvad det gode liv handler om, er ganske individuelt. Hvordan får jeg så skabt bedre trivsel i min hverdag? Foredraget tager udgangspunkt i den positive psykologiske tænkning om trivsel og det gode liv.

Du vil blive præsenteret for videnskabelig forskning på området på en let og omsættelig måde. Målet med foredraget er, at du bliver mere bevidst om hvordan du kan optimere ” dit gode liv”, med øget trivsel og velvære til følge.

Lægger op til debat om synet på ældre og hvordan man selv kan påvirke sit liv i retning af ” den gode seniortilværelse”. Ældre er blevet mere fokuserede på alderdommens muligheder og afslutningsårene skulle nødig blive en trist slutfase.

Kunsten er at finde aktiviteter der øger de mentale ressourcer så mennesker bliver mere åbne og modtagelige. Er leg f.eks kun noget for børn? Mange syge mennesker føler sig sunde og mange sunde mennesker føler sig syge- hvordan hænger det sammen? Hvad vil det egentlig sige at føle sig sund og i trivsel og hvordan mon den enkeltes hjerne spiller ind her? Foredraget giver forhåbentlig ny energi og vækker din nysgerrighed.

Sætter fordelene ved negativitet på dagsordenen i denne tid hvor positiv psykologi fylder i de danske medier.

Er der forskel på positiv tænkning og positiv psykologi? Hvordan kan det være vi mennesker er rigtig gode til at få øje på det der ikke fungerer? Hvordan er mon sammenhængen mellem følelser, hjernen og dine relationer? Foredraget vil give dig indsigt i hvilken betydning egen adfærd har for dine omgivelser og hvor stor betydning omgivelserne har for dig.

Foredraget giver dig indsigt i forskellen på ydre og indre motivation. Hvad vil det sige at være motiveret og er det naturgivent at fordi du er motiveret bliver andre det også? Er det muligt at motivere andre mennesker? Hvad siger forskellige motivationsteorier og hvad ser ud til at virke, hvis du ønsker at skabe en forandringsproces eller støtte et andet menneske i samme?

Når forandringsprocesser lykkes har det ofte med menneskers personlighed at gøre, idet der er stor forskel på, hvordan man karakteriserer sig selv og om man har modet til forandring. Foredraget giver dig indsigt i, hvordan engagement, arbejdsglæde, præstationer og ” det gode liv ” hænger sammen.

Foredragsholder Lise Flensburg der er mangeårig underviser, konsulent og Master i Positiv Psykologi giver et bud på dette. Foredraget giver en forståelse for hvorfor både positivitet og negativitet er nødvendige følelser og hjælper os gennem livet. Vi ser sammen på den evolutionære værdi af de positive følelser sammenlignet med negative følelser.

Foredraget giver dig indsigt i hvad der kendetegner positive mennesker og spørgsmålet er om man aktivt kan arbejde med at udvikle mere positivitet i sit liv ? Er positivitet ikke bare en her og nu følelse og er der overhovedet fordele ved at arbejde på at blive mere positiv?

Hvad vil det sige at være syg i psyken, og hvilke symptomer kan vi se? Hvordan er omverdenen gearet til at håndtere mennesker der er psykisk syge. Er det overhovedet muligt at blive rask igen eller leve det gode liv trods sygdom? Foredraget handler om at skabe den gode relation, selv når det kan være allersværest, samt de dilemmaer vi møder i samarbejdet med mennesker, der er psykisk syge. Et budskab under foredraget er at drosle ned på selve sygdommen og forsøge at finde mennesket bag, så vi bliver bedre i stand til at finde ud af, hvad der er livskvalitet for den enkelte.

Hjerneskader og neuropædagogik Foredragets omdrejningspunkt er, hvordan vi bedst samarbejder med mennesker der har en hjerneskade. Neuro= hjernen Pædagogik= læring, samarbejde Det kræver en viden om og forståelse for, at der er en række ”skjulte” skader som for eks øget træthed at tage hensyn til. Det kan være af betydning at der er struktur og genkendelighed, hvordan kan det være? Behovet når man er ramt af en hjerneskade er naturligvis at leve et liv så tæt på det normale som muligt, at leve det gode liv. Hvordan kan vi understøtte dette?

Mellem 250.000 og 300.000 lider alvorligt af stres og det anslås at 430.000 danskere har symptomer på stress stort set hver dag. Op mod hver fjerde sygemelding skyldes stress.

Foredraget belyser, hvornår der er tale om negativ stress og hvordan det indvirker på krop, hjerne og omverden. Hvordan stress forebygges, og hvis du lider af stress, hvad ser så ud til at virke? Flere kvinder end mænd lider af stress, hvordan hænger det sammen? Har stress mon med personligheden at gøre? Foredraget lægger herefter op til metoder, der fremmer trivsel individuelt samt i grupper.

Foredraget lægger op til, at du umiddelbart efter har nye handlemuligheder. Hvordan kommer man fra tillært hjælpeløshed til tillært optimisme? Der anvises metoder, der styrker mod og kontrol, som er påvirkede under stress. Hvordan kan min adfærd medvirke til at skabe trivsel omkring mig? Du bliver overrasket over, hvor vigtig en brik du selv er, når det kommer til trivsel.

Kom og deltag i oplægget der giver viden om, hvad der sker i hjernen ved autisme og ADHD og dermed øger forståelsen for den adfærd mange forældre til de børn oplever.

Lise Flensburg fra Flensburgconsult er foredragsholder, konsulent, underviser og supervisor inden for handicap, psykiatri og ældreplejen. Lise laver i øjeblikket uddannelser for familieplejere i Odense og har gennem en årrække haft fokus på børn med særlige diagnoser.

Oplægget tager udgangspunkt i neuropædagogik/neuropsykologi og positiv psykologi og lægger op til debat og videndeling. Det er målet at I efter oplægget har fået både viden og redskaber med jer som umiddelbart kan bruges hjemme hos jer og jeres børn.

Udtalelser

Kan varmt anbefale et samarbejde med Lise

“Jeg har brugt Lise Flensburg som indlægsholder til et medlemsarrangement afholdt i Business Fredericia. Jeg oplevede en engageret og ikke mindst vidende person på sit felt. Hun er også god til at tilpasse sig målgruppen, som hun skal formidle sine budskaber overfor og er generelt meget imødekommende i samarbejdet. Jeg kan varmt anbefale et samarbejde med Lise”

”Tak for dit positive og faglige foredrag om arbejdsglæde, robusthed, trivsel og engagement. Du er en levende og motiverende foredragsholder, der som en god rollemodel er i stand til at bevæge en stor personalegruppe”

”Lise har en stor viden, som hun formidler med charme og engagement. Det begejstrer – og ikke mindst giver det indsigt og forståelse.”