Forumteater

Jeg tilrettelægger Forumteater ud fra det individuelle behov, så alle ressourcer i rummet anvendes.

Forumteater skaber en enorm gejst, energi og engagement blandt deltagerne i ind- og udland, samtidig med at det er særdeles anvendelsesorienteret i alle slags organisationer. Energi og relationer er I højsædet og det højeste mål er SAMARBEJDE.

Dette gamle kinesiske ordsprog er grundstammen!!

Jeg hører det-og glemmer
Jeg ser det-og husker
Jeg gør det-og forstår

Målet med forumteater:

– Skabe debat og dialog. Det er vigtigere, at skabe en god debat end at finde en god løsning.
– Dele viden og erfaring med hinanden
– Se sagen fra flere sider
– Bidrage til beslutninger og handling
– Synliggøre, undersøge og erkende mangfoldigheder
– Starte personlig, faglig og organisatorisk udvikling på en ny og sjov måde.

Det handler om at lære og træne. Ikke vinde og få ret.

Ideen bag forumteater:

At integrere krop, intellekt og følelser og skabe aktive deltagere frem for passive tilskuere

  • Der er ikke et bestemt facit. Situationen vendes og drejes for at belyse kommunikationen og samarbejdet i hverdagen
  • Forumteknikker bruges til at undersøge, diskutere og afprøve for at blive klogere på, hvordan teori omsættes til praksis.

Forumteater skaber højt humør, kreativitet og deltagerinvolvering

Udtalelser

Metoder der skaber deltagerinvolvering

”Vi har haft fornøjelse af at have Lise Flensburg ansat i vores uddannelsesinstitution og samarbejder fortsat med Lise, hvor vi gør brug af hendes mange kompetencer.

Lise er skarp til at skabe innovative bæredygtige processer i organisationer, som eksempelvis ønsker at skabe en ny kultur eller som står midt i komplekse forandringer.

Lise formår i sin formidling og undervisning at anvende metoder, der skaber deltagerinvolvering, refleksion og efterfølgende nye handlinger, hun har speciel viden inden for metoden forumteater, som hun mestre professionelt og respektfuldt.”

Dansk sygeplejerske, bosiddende I Beijing og deltager på 14 dages-kurset

”Undervisningen her i Kina var en kæmpe succes. At Lise havde deltagernes fulde opmærksomhed var der aldrig tvivl om, hun gjorde virkelig et fantastisk stykke arbejde, hvilket det evaluerings skema der blev udfyldt efter kurset da også viste. Scoren var 4,86 ud af 5, hvilket må siges at være flot, da deltagerne både bestod at plejere, lærere, skoleledere, administrative medarbejdere, doktorer, oversygeplejesker og en designer. Undervisningen var tilmed på engelsk med kinesisk tolk. Undervisningen var meget anderledes end den kinesere er vant til, idet der var høj deltagerinvolvering med bl.a. Forumteater som metode. Jeg kunne også forstå at samarbejdet fortsætter”.