Kurser og udvikling

Jeg tilrettelægger undervisning, kurser og udvikling ud fra det individuelle behov.

I øjeblikket er målgruppen:

Sygeplejersker, pædagoger, lærere, sosuassistenter, sosuhjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tandlæger, klinikassistenter, tandteknikere, familieplejere, dagplejere, dagplejekonsulenter og deres ledere.

Forslag til emner:

Kurser og uddannelser afhænger af målgruppen og behov

 • Øget energi individuelt og i teamet
 • Gruppeudviklingssamtaler GRUS
 • Engagement og handlekraft
 • Samarbejde
 • Den positive rollemodel
 • Mening i arbejdslivet
 • Individuelle, teamets og organisationens særlige styrker
 • Den positive relation
 • Forandringsprocesser
 • Robusthed
 • Psykiatri og misbrug
 • Neuropædagogik
 • Low arousal
 • Positiv psykologi
 • Kommunikation
 • Relations kompetence
 • At blive en bedre vejleder, motivator, inspirator og underviser
 • Fra undervisning til læring
 • Få hjernen med på samarbejde og udvikling
 • Hjerne, krop og omverden
 • Skabe indre motivation og handlekraft

Udtalelse

Familieplejerne i Kolding bruger i 2018 Lise som en underviser i et samlet forløb om Neuropædagogik og positiv psykologi.

“Dagene har været brugt som hele og halve undervisningsdage, og hvor plejeforældrene har været på mindre hold, med god mulighed for at blive undervist og arbejde med deres udfordringer sammen med Lise. Vi familieplejekonsulenter er meget glade for dagene og vores plejefamilier melder også meget positivt tilbage. Lise formår at formidle svært stof og gøre det forståeligt for os.”

Efterspørgsel på viden om og redskaber til at samarbejde med mennesker hvor der er psykiatri indblandet.

Idet vi i sundhedsvæsenet og på bosteder får flere borgere med komplekse problemstillinger- herunder misbrug og psykiatri. Utryghed overfor dette gør samarbejdet vanskeligt og det handler ofte om manglende viden på området. Som en kursist på et plejecenter udtrykte det;

“Nu hvor jeg har viden, og ved hvordan jeg kan bruge mig selv i det samarbejde- er det gået fra utryghed til at blive en spændende opgave”

Hvordan bliver vi et gladere og mere effektivt team?

Mange individer, teams og organisationer oplever sig pressede og mangler energi og gejst. Her har positiv psykologi kombineret med hjerneforskning virkelig noget at byde på. Deltagerne oplever efter kurset motivation og mod til at se på egen adfærd for at optimere det gode samarbejde og med opfølgning sikrer vi, at det kommer ud i dagligdagen og virke.

Hvordan bliver vejledning og undervisning til læring?

Dette kursus benyttes både af undervisere, formidlere på uddannelsesinstitutioner og for medarbejdere, der i dagligdagen formidler viden til kolleger, elever, borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Alt for ofte tror vi, at når noget er sagt er det hørt og der bliver handlet på det, og lige så ofte ser vi, at det ikke hænger sådan sammen.

Du lærer at analysere barrierer og se på din egen formidlerrolle ud fra en bestemt model der sikrer, at du bliver mere opmærksom på tegn på den du formidler til, på dig selv og på processen- så du lynhurtigt kan justere, for at få den fulde effekt.

Flere udtalelser

Lise har været med til at skabe den udvikling, vi gerne vil have i vores organisation

”Vi har brugt Lise til mange forskellige opgaver og projekter, bla. Organisationsforandringer – kultur arbejde, teambuilding for personale, uddannelse af ledere i positiv psykologi og styrketeorien, coaching af ledere og personale. Vi har haft et fantastisk samarbejde med Lise, og hun har altid levet fuldt op til de forventninger vi har haft, samtidig med hun hele tiden har haft en god fornemmelse af, hvordan hun møder en organisation i konstant forandring. Lise har været med til at skabe den udvikling, vi gerne vil have i vores organisation.

En rigtig god samarbejdspartner der varmt kan anbefales, både til store og mindre grupper, samt individuelle behov.”

Meget brugbare værktøjer

”Vi har besluttet os for, at vi gerne vil have to dage med dig næste år, så vi kan følge op på det gode kursus, du lavede med os. Jeg har kun hørt positive meldinger om kurset, og at det var meget brugbare værktøjer, vi fik”

Til vores fulde tilfredshed

”Lise har lavet teambuilding på Kongebrocentret i forbindelse med udvidelse af plejehjemmet. Her skulle vi etablere nye teams som indeholdt såvel nye som gamle medarbejdere. Ligeledes har hun afholdt GRUS i de nye teams både for ledere og medarbejdere på plejehjemmet. Målet for os var at blive bevidste om, hvilke styrker som kendetegner den enkelte. Hvordan kan vi teamet bruge de styrker og ikke mindst hvordan undgå at “overforbruge” styrkerne, og hermed skabe/bevare den sunde organisation kendetegnet ved mange robuste medarbejdere der trives på arbejdspladsen.

Lise er meget imødekommende og tillidsvækkende og hun har udført det arbejde vi bad om til vores fulde tilfredshed.”