”Det handler om at skabe god energi mellem mennesker og omgivelser, der kan nære hjerne og nervesystemer”

SUPERVISION

Supervision af enkeltindivider samt teams omkring succeser, dilemmaer og frustrationer i dagligdagen. Målet er faglig udvikling, støtte og refleksion der skaber mere energi og handlekraft.

KURSER & UDVIKLING

Innovative processer der skaber øget arbejdsglæde og performance for dig som leder, for dine medarbejdere og for organisationen.

Foredrag

FOREDRAG

Alle foredragene hviler på et teoretisk/videnskabeligt grundlag men leveres i øjenhøjde. Der inddrages eksempler fra hverdagen der skaber debat blandt deltagerne.

SUPERVISION

Supervision af enkeltindivider samt teams omkring succeser, dilemmaer og frustrationer i dagligdagen. Målet er faglig udvikling, støtte og refleksion der skaber mere energi og handlekraft.

KURSER & UDVIKLING

Innovative processer der skaber øget arbejdsglæde og performance for dig som leder, for dine medarbejdere og for organisationen.

Foredrag

FOREDRAG

Alle foredragene hviler på et teoretisk/videnskabeligt grundlag men leveres i øjenhøjde. Der inddrages eksempler fra hverdagen der skaber debat blandt deltagerne.

Positiv Psykologi
Neuropædagogik
Forumteater

Konsulent og foredragsholder Lise Flensburg der driver virksomheden Flensburg Consult beskrives af deltagere i ind- og udland som energisk, positiv, engageret og humoristisk. Foredragene hviler på et teoretisk grundlag men leveres i øjenhøjde og med stor deltagerinvolvering. Lise holder af at igangsætte processer der styrker den enkeltes refleksions- og handlingskompetencer.

 

Lise Underviser på PUP( plejefamiliers efteruddannelse) uddannelsen for UC SYD  omkring målene : Neuropædagogik 1 og 2, Low arousal, kollegial supervision, anerkendende kommunikation og konflikthåndtering.

 

Derudover underviser Lise for UCSYD hvor hun underviser på Akademi i Sundhedspraksis – modul Professionel praksis.

Profil

Udtalelser

Vi bruger Lise til supervision i personalegrupperne både omkring trivsel i grupperne og til komplekse beboerforløb.

 

“Lise er god til at formidle sine budskaber på en positiv og humoristisk måde uanset om det handler om nænsom nødværge eller samarbejdsudfordringer i personalegruppen.

Medarbejderne oplever at være fyldt af energi efter supervision med Lise og føler sig motiverede til at arbejde videre med de konkrete problematikker, der er kommet frem i dialogen med hende.”

Ledelsen på Bertram Knudsens Have 2018

“ Lise er levende, møder folk der hvor de er, fantastisk udstråling og fremtoning, der smitter. God til at ”køre” en proces sammen med og have fokus på deltagerne. Kreativ. Medarbejderne føler sig trygge og glade og tør derfor noget mere. Ser muligheder fremfor begrænsninger. ”

Kolding kommune

Laila Hede Hansen, gruppeleder Kolding kommune senior og socialforvaltningen

Kurser specielt for undervisere

På dette kursus bliver du bevidst om anderledes undervisningsmetoder, der involvere hjernen og kroppen.
Du får konkrete øvelser med, som du kan bruge i undervisningen for at skabe ny energi, motivation samt
for at lette transfer.
Få svar på hvad der skaber og hindrer flow i undervisningen og hvordan du kan håndtere læringsbarrierer. 
Gode tip til dig som formidler.
Kurset er præget af teori og øvelser- så høj deltagerinvolvering.

Kurser specielt for familieplejere

Neuropædagogik og low arousal – forstå barnets hjerne og nervesystem og lær at navigere ud fra det
Positiv psykologi – betydningen af at skabe den gode stemning og redskaber til at arbejde med trivsel

Resiliens – hvordan kan familieplejeren være medskaber af robusthed hos barnet og sig selv
Barnets neurologiske udvikling – og hvad sker der ved omsorgssvigt
Tilknytning og relationsdannelse  konsekvenser af en forstyrret tilknytning
Barnets grundfølelser eks angst – hvordan tackler jeg det?
Mentalisering af dig selv og barnet – forstå følelser, tanker, behov, mål og grunde

Kurser specielt for ledere

Optimer din lederrolle og bliv inspireret til at tænke og handle kreativt med det formål at skabe engagement, energi og handling.

  • Styrkebaseret ledelse
  • Compassionfokuseret ledelse
  • Relationel ledelse

Positiv psykologi ind i organisationen: Arbejd med engagement, mening, kreativitet, flow og betydningen af grundstemning.
Afdæk, optimer karakterstyrker i teamet- organisationen med det formål at skabe mere energi og flow i dagligdagen.
Styrk resiliens og mod hos dig selv og dine medarbejdere.
Energi og gejst – også under pres.
Bliv en bedre motivator, vejleder, inspirator og evt underviser – få en model der sikrer at du kommer hele vejen omkring en vejledning.
Dig selv som mødeleder/facilitator – få nye ideer, konkrete redskaber og bliv stærkere i rollen.
Den svære samtale – bliv klar til at mestre dette.

Kontakt mig for at høre mere om medarbejder- organisations- og lederudvikling