Metoder og effekt

Ud fra det aktuelle behov individuelt og organisatorisk sammensættes et program der sikrer sammenhængskraft og transfer. Om det er pep-talk på en time eller et 14 dages kursus skal det være meningsfuldt og give den enkelte deltager anledning til at være nysgerrig på at sætte nye processer i gang eller turde gøre ting på en lidt anderledes måde. Energi, humor og handling er i højsædet. Erfaringen er, at læring sker ved at være engageret i et positivt miljø. Den innovative metode er med til at sikre , at der er noget i ”værktøjskassen” når du går hjem.


Det kan godt være sjovt selvom det er klogt

Forumteater og teknikker

Gennem forumteater hjælpes I til at få jeres dilemmaer og temaer sat i et spil, så det ligner jeres virkelighed. Alle i rummet aktiveres via refleksion, dialog og deltagelse til at komme med konkrete ideer og handlinger til løsningsmuligheder.

Jeg er udannet forumteaterinstruktør og træner andre undervisere i at benytte sig af metoden Forumteater. Kontakt mig for at høre mere

Mit teoretiske udgangspunkt

Positiv Psykologi- Neuropædagogik- Forumteater

Udvikling og træning for dig som leder, for dine medarbejdere og for organisationen omkring:

 • Øget energi
 • Engagement og handlekraft
 • Samarbejde
 • Den positive rollemodelMening i arbejdslivet
 • Individuelle, teamets og organisationens særlige styrker
 • Den positive relation
 • Forandringsprocesser
 • Robusthed

Vil du være med til at skabe den sunde og attraktive arbejdsplads med trivsel og øget performance til følge? Står du og dine medarbejdere i en forandringsproces der kræver konkrete værktøjer før, under og efter forandringsprocessen? Kort sagt innovative processer der skaber øget arbejdsglæde og performance.

Positiv psykologi

Med den Positiv Psykologiske vinkel igangsættes der meningsfulde og målbare processer i jeres organisation. Den Positiv Psykologiske tankegang underbygger teoretisk de emner, der har kundernes interesser.

Videnskaben, der forsker i hvad der skal til for at individer og organisationer trives bedst, har emner som:

Det gode lærings og arbejdsmiljø, trivsel, motivation, engagement, emotioner, relationer, psykologisk kapital, flow, mindfulness, humor, kreativitet, styrker og performance.

Specielt er det interessant, at videnskaben om Positiv Psykologi og Hjerneforskning komplimenterer hinanden så godt. Det er min erfaring at deltagere disse år har stor interesse i at få øget viden om hjerne- og nervesystemer når det gælder trivsel.

Neuropædagogik

Neuro = Hjernen. Pædagogik = Læring.

Du og din virksomhed får viden om/redskaber til:

 • Hvordan skabes omgivelser der stimulerer hjernen til øget kreativitet og udvikling?
 • Forstå hjernens automatiske forsvarssytem
 • Forstå hjernens system 1 og system 2, som er fyldt med bias
 • Forstå vaner, både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige
 • Hvordan den normale hjerne fungerer
 • Hvad der sker når man får en hjerneskade
 • Hvad der sker med hjernen under stress
 • Hvordan hjernen lærer bedst

Udtalelser

Lise har formået at gøre det jordnært samtidig med, at det er koblet op på ny forskning på området.

”Vi engagerede Lise, da vi manglede et samlende tema for alle vore faggrupper (børnehavepædagoger, klub- og SFO-pædagoger samt lærere og sekretær). Her var arbejdsidentitet set ud fra et positivt psykologisk perspektiv med hovedvægt på hjernens og vores tænknings indflydelse på hverdagen et generelt tema, der har mange kroge som de forskellige grupper kunne hægte sig på. Vi har været inde på selv-efficacy, styrketænkning, robusthed, hjernens funktioner og måde at arbejde på mm.

Jeg har brugt det som indgangen til en fælles bedre forståelse af de automatikker vores hjerne leverer og dette har kunnet bruges som endnu et perspektiv og forståelsesramme i arbejde med børn, sig selv og sine kolleger. Lise har formået at gøre det jordnært samtidig med, at det er koblet op på ny forskning på området.

Samtidig (og måske det vigtigste) så har jeg brugt det som anledning til at accentuere vores tilgang til børn, forældre og omverden generelt, og det har givet et stort boost til de værdier, vi gerne vil kendes ved. For mig at se, så kan det fokus være med til at gøre værdier til realitet i stedet for blot skueværdier. Værdiarbejdet får ny næring når vi taler om tilgange i stedet for værdiord. Det kræver et lidt anderledes ledelsesmæssigt fokus, men jeg oplever det har stor gennemslagskraft i hverdagen”

Familieplejerne i Kolding bruger i 2018 Lise som underviser i et samlet forløb om Neuropædagogik og positiv psykologi.

“Dagene har været brugt som hele og halve undervisningsdage, og hvor plejeforældrene har været på mindre hold, med god mulighed for at blive undervist og arbejde med deres udfordringer sammen med Lise.

Vi familieplejekonsulenter er meget glade for dagene og vores plejefamilier melder også meget positivt tilbage.

Lise formår at formidle svært stof og gøre det forståeligt for os.”

“Grunden til at du er den ønskede supervisor for os er: Du lyser langt væk af faglighed, som giver respekt blandt pædagogerne, du forstår hvad de siger og spørger om.

Du bruger din faglighed ”helt nede på gulvet”, det er helt ned i eksempler og eksemplerne kan næsten virke, som om du har været sammen med borgeren, så pædagogerne kan med lethed adoptere og/eller omsætte det til deres hverdag. Du er vedholdende, det er ikke bare en sludder for en sladder, du bliver ved med at spørge, til pædagogerne tager ansvaret og får lavet en plan og så følger du op på det næste gang – det forpligter.

Du giver i din supervision, pædagogerne mulighed for at definerer problemet/udfordringen, du bliver ved med at undersøge, til alle er med på, hvad det er vi taler om. :-)”