Metoder og effekt

Ud fra det aktuelle behov individuelt og organisatorisk sammensættes et program der sikrer sammenhængskraft og transfer. Om det er pep-talk på en time eller et 14 dages kursus skal det være meningsfuldt og give den enkelte deltager anledning til at være nysgerrig på at sætte nye processer i gang eller turde gøre ting på en lidt anderledes måde. Energi, humor og handling er i højsædet. Erfaringen er, at læring sker ved at være engageret i et positivt miljø. Den innovative metode er med til at sikre , at der er noget i ”værktøjskassen” når du går hjem.