Supervision

Jeg tilrettelægger supervision af enkeltindivider samt teams inden for ældreplejen, psykiatri og handicap. Målet er faglig udvikling, kreativitet, støtte og refleksion, der skaber udvikling og energi for dig og dit team ud fra det individuelle behov.

Fokus er på hvad der rent faktisk lykkes for dig/jer.

Vi skaber sammen overblik over dilemmaer og frustrationer samt finder konkrete løsningsforslag. Gennem fælles sparring samt kortvarige input/ undervisning opnås de handlemuligheder, der passer til dig/ jer i den givne situation

Jeg går højt op i at personalet glæder sig til supervisionerne samt har en fornemmelse af, at det giver ny energi, mod og handlekraft. Vi følger altid op på forrige supervision for at sikre dette.

Hos mig får du både sags, team og personlig supervision

Supervision for medarbejdere og ledere

Medarbejderne føler sig trygge og glade og tør derfor noget mere. – De tavse kommer også på banen!
Laila Hede Hansen

Udtalelser

Vi bruger Lise til supervision i personalegrupperne både omkring trivsel i grupperne og til komplekse beboerforløb.

“Lise er god til at formidle sine budskaber på en positiv og humoristisk måde uanset om det handler om nænsom nødværge eller samarbejdsudfordringer i personalegruppen.

Medarbejderne oplever at være fyldt af energi efter supervision med Lise og føler sig motiverede til at arbejde videre med de konkrete problematikker, der er kommet frem i dialogen med hende.”

“Lise er levende, møder folk der hvor de er, fantastisk udstråling og fremtoning, der smitter. God til at ”køre” en proces sammen med og have fokus på deltagerne. Kreativ. Medarbejderne føler sig trygge og glade og tør derfor noget mere. Ser muligheder fremfor begrænsninger.”

“Grunden til at du er den ønskede supervisor for os er: Du lyser langt væk af faglighed, som giver respekt blandt pædagogerne, du forstår hvad de siger og spørger om.

Du bruger din faglighed ”helt nede på gulvet”, det er helt ned i eksempler og eksemplerne kan næsten virke, som om du har været sammen med borgeren, så pædagogerne kan med lethed adoptere og/eller omsætte det til deres hverdag. Du er vedholdende, det er ikke bare en sludder for en sladder, du bliver ved med at spørge, til pædagogerne tager ansvaret og får lavet en plan og så følger du op på det næste gang – det forpligter.

Du giver i din supervision, pædagogerne mulighed for at definerer problemet/udfordringen, du bliver ved med at undersøge, til alle er med på, hvad det er vi taler om. :-)”